Verenigde Hengelsport Regio Dordt

Opgericht 1 December 2018

Algemeen:- Vereniging Hengelsport Regio Dordrecht organiseert dit jaar de 1e editie Streetfishing Trophy Dordrecht.

- Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een door Sportvisserij Nederland verstrekte (geldige) en op naam gestelde VISpas, een officieel identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en minimaal te zijn geboren in 2007 (worden 14 in het jaar 2021). Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname in verband met verantwoordelijkheid en veiligheid.

-  Er wordt toestemming verleend aan alle deelnemers van de wedstrijd om te mogen vissen op het water van de HSV Regio Dordrecht zolang als de duur van de wedstrijd. Deze toestemming komt daarna weer te vervallen.

- Na de controle van De VISpas ontvangt de deelnemer een wedstrijdkaart, persoonlijke tag en een meetlint.

- Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing. Er is minimaal één BOA aanwezig om toe te zien op handhaving hiervan.

- Alle deelnemers van de wedstrijd conformeren zich bij inschrijving aan het wedstrijdreglement en geven toestemming voor publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van deze wedstrijd.

-  Een uur vóór de wedstrijd (08:00) worden de wedstrijdkaarten, persoonlijke tag en meetlinten verstrekt. Wees dus ruim op tijd.

- Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs.

- Iedereen wordt geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Niet aanwezig betekent ongeacht de uitslag verwijdering uit de einduitslag en vervallen gewonnen prijzen!

- Het is verboden om op privéterrein te vissen en het is niet toegestaan om op boten te lopen. 

Wedstrijd:

-De wedstrijd heeft een tijdsduur van 6 aaneengesloten uren.

-Om 9:00 uur is het begin van de wedstrijd. Om 15:00 is het einde wedstrijd. 

-Foto’s die na 15:00 uur worden ingeleverd tellen niet mee voor de uitslag.

-Er mogen, behalve deelnemers en controleurs, geen derden helpen bij het landen en onthaken van de gevangen vis. Ook zijn er geen teamrunners toegestaan.-Nadat de vis is gemeten en de foto’s zijn gemaakt, wordt de vis eerst levend terug gezet alvorens de foto’s worden verstuurd naar de wedstrijdorganisatie. Zorg dus direct voor goede foto’s. -Vissen die buiten de kieuwboog zijn gehaakt zijn uitgesloten van punten.

-Houdt minimaal 30 meter afstand van een andere deelnemer

-Denk aan omstanders, je bent niet alleen

- Gevist dient te worden met één hengel. Iedere deelnemer mag twee hengels in zijn bezit hebben tijdens de wedstrijd..

-Er mag uitsluitend gevist worden met kunstaas. Met maximaal 2 dreggen per kunstaas

-Er wordt gevist op drie soorten roofvis, namelijk snoek, baars en snoekbaars. Alleen deze tellen mee.

-Gevangen vissen tellen mee vanaf de wettelijk bepaalde minimum maat. Snoek: 45 cm. Snoekbaars 42 cm. Baars 22 cm.

-Er mag alleen vanaf de kant, steigers en bruggen gevist worden. Niet vanaf een boot of andere wijze vanaf het water.

-Laat geen afval achter aan de waterkant- Er mag worden gevist tot aan de grenzen van Dordrecht. Wanneer dit een brug betreft, mag er onder deze brug gegooid worden vanaf de zijde Dordrecht. Men mag niet vissen aan de andere zijde van de brug.

Vangsten:

-De vis wordt gemeten met een meetlint en wordt op de foto gezet. Op de foto moet ook de persoonlijke tag zichtbaar te zien zijn.-Deze foto wordt naar de jury gestuurd met het aantal centimeters daarbij. Ook wordt de locatie van de vangst gedeeld met de jury.-Gevangen vissoort met lengte noteren op de scorekaart.-Alle vissen dienen levend te worden terug gezet. Dode vissen tellen niet mee!

-Is op de foto niet duidelijk zichtbaar wat de exacte lengte is van de vis, ook niet na het inzoomen, dan telt de vis niet mee in de uitslag. Ook telt de vis niet mee als de persoonlijke tag niet zichtbaar is.

-De vis dient met een dichte bek tegen de aanslag aan te liggen; dus tegen de “nul” aan. Is dit niet het geval, telt de gevangen vis niet mee in de puntentelling.-Elke deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis levend en onbeschadigd kan worden teruggezet. De deelnemer dient te allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis. 

Sancties en beroep

-Klachten, overtredingen en/of geschillen tijdens de wedstrijden dienen eerst onderling (deelnemer en controleur) opgelost te worden. Indien betrokkenen niet tot overeenstemming komen, wordt de jury ingelicht. De jury neemt het uiteindelijke besluit. 

-Bij overtredingen kunnen waarschuwingen, gele kaarten en rode kaarten worden uitgedeeld per deelnemer. Een waarschuwing heeft geen direct gevolgen. Een gele kaart heeft tot gevolg dat er 20cm afgetrokken wordt van de totaalscore. Een rode kaart betekent diskwalificatie en daarmee de deelnemer dus geen uitslag.

-Bij overtreding van de wet wordt een BOA ingeschakeld

-Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie leiden.Materiaalregels

-Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een schepnet .

- Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een onthaakmat.

-Elke deelnemer dient in bezit te zijn van een telefoon met camerafunctie en internet. 

-Het gebruik van zogenaamde "lipgrippers" is niet toegestaan. 

-Er wordt uitsluitend met kunstaas gevist. 

-Voeren is niet toegestaan. 

Klassering en prijzen:

-Na afloop van de wedstrijd wordt door de wedstrijdleiders de einduitslag opgemaakt. 

-De lengte van de gevangen vis in centimeters is het aantal punten. Vissen worden in hele centimeters genoteerd. Afronding vanaf 0,5 cm naar boven. 

-deelnemer die geen vis kunnen aanbieden ontvangen in dit geval een score van 0 (nul). 

-Voor de einduitslag geldt een quotum per deelnemer:
De 5 grootste baarzen per deelnemer tellen mee in de einduitslag. 
De 3 grootste snoekbaarzen per deelnemer tellen mee in de einduitslag. 
De 2 grootste snoeken per deelnemer tellen mee in de einduitslag.

-Per gevangen vis worden twee foto’s naar de wedstrijdorganisatie gestuurd. Foto 1 is een foto van de gevangen vis, gemeten over de linkerflank met het meetlint. Foto 2 is een foto van de gevangen vis samen met de persoonlijke tag. In het bijschrift van de tweede foto, vermeldt de deelnemer de lengte van de vis in centimeters en de locatie.

-Er wordt gerangschikt op basis van het aantal behaalde centimeters. De deelnemer met het hoogst totaal aantal centimeters is winnaar van de wedstrijd

- In het geval van een gelijke einduitslag bepaalt de grootst gevangen vis het verschil tussen beide deelnemers. Mocht dit ook gelijk zijn dan wordt gekeken naar de op één na grootste vis enz. Zijn alle vissen gelijk, dan eindigen de deelnemers op dezelfde plaats en wordt er doorgeteld.

Wedstrijdleiding, jury en controleurs:-Namens de VHRD zijn er minimaal 2 wedstrijdleiders aanwezig voor het organiseren, aansturen en leiden van de wedstrijd.

-Tijdens de wedstrijd zijn er controleurs aanwezig voor naleving van het wedstrijdreglement.-De wedstrijdleiders zijn het aanspreekpunt voor alle deelnemers en controleurs en vormen tevens de jury bij eventuele geschillen.-De jury heeft de taak om bij geschillen een beslissing te nemen over het handhaven van de regels. De jury heeft daarnaast de bevoegdheid om sancties op te leggen.-De wedstrijdleiders hebben de bevoegdheid bij slechte weersomstandigheden of andere zwaarwegende calamiteiten te beëindigen of in het geheel niet door te laten gaan. -Om tot een geldige uitslag te komen geldt een minimale duur van 4 uur!

Overig:

-Onkosten van deelnemers tijdens de wedstrijd worden niet door de VHRD vergoedt  

-VHRD, de betrokkenen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald. 

-VHRD is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanleiding van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag. 

-Iedere deelnemer, wedstrijdleider en controleur wordt geacht de algemene voorwaarden en reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen. 

nieuwlogo vhrd

(Advertentie)

(Advertentie)

VHRDDordrecht Facebook Page  VHRDDordrecht Instagram Pagina 

visplanner2Met VISplanner zie u direct op Google Maps kaart waar u met uw VISpas(sen) wel en niet mag vissen. Er is uitgebreide informatie over het water beschikbaar. Daarnaast ziet u eenvoudig waar er handige visvoorzieningen in de buurt zijn.

Download nu uw mobiele VISplanner app. Onmisbaar voor onderweg!

Voor Iphone

Voor Android

Wie is online

We hebben 65 gasten en geen leden online